สถานีตำรวจภูธรพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ขณะนี้เวลา
เวลาประเทศไทย
เรื่องของเวลา
เรื่องของวันเดือนปี

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสถานี
ประวัติตำบลพญาแมน
อาณาเขตติดต่อ
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
พันธกิจ
สายงานการบังคับบัญชา
อัตรากำลังพล
ภาระกิจการป้องกันปราบปราม

หมายเลขโทรศัพท์
กระดานข่าว
สมุดตรวจเยี่ยม
 
 ค้นหา :


วิชาการและกฎหมาย
  คู่มือประชาชน
  ภาษาอังกฤษกับงานตำรวจ

  ประมวลระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี
  สำนักงานกฤษฎีกา
  คำพิพากษาของศาลฎีกา
  เครื่องหมายและแพรแถบ
  เครื่องราชอิสริยาภรณ
  สภาทนายความ
  กระทรวงยุติธรรม
  กฎหมายไทย
  กฎความน่ารู้
  กฎหมายสยาม
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ
  สำนักงานศาลยุติธรรม
  สำนักงานสารปกครอง
  สำนักงานอัยการสูงสุด
  ศาลรัฐธรรมณูญ
  กฎหมายสรรพสามิต
  ราชกิจจานุเบกษา
  ห้องสมุด E-LIB
 

หน่วยงานตำรวจ
Links จังหวัด
+ จังหวัดอุตรดิตถ์

+ โรงเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์
+ ทำเนียบส่วนราชการ
+ ที่พักและร้านอาหาร
+ เบอร์โทรที่สำคัญ
+ ข้อมูลตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
ติดต่อเรา
phayaman@police.go.th
สถานภาพกำลังพล
ระดับ
อัตราอนุญาต
ตัวคนจริง
ขาด
ชั้นสัญญาบัตร
23
ชั้นประทวน
15
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
1.
พ.ต.ท.สุดสยาม ภูมิประเสริฐ
สว.สภ.พญาแมน
ตำแหน่งเลขที่ สอต.98
 
2.
พ.ต.ท.สมจิตร จันทร์น้ำท่วม
พงส.ผนก. สภ.พญาแมน
ตำแหน่งเลขที่ สอต.99
 
3.
ร.ต.ท.อริชัย อาริยะ
รอง สวป. สภ.พญาแมน
ตำแหน่งเลขที่ สอต.
 
4.
ร.ต.ต.ประจบ เสือจันทร์
รอง สวป. สภ.พญาแมน
ตำแหน่งเลขที่ สอต.
 
5.
ร.ต.ท.เรวัต แดงมี
พงส.สภ.พญาแมน
ตำแหน่งเลขที่ สอต.
 
6.
ร.ต.ท.ปัญญา น้อยคำนุช
พงส.(สบ.1).สภ.พญาแมน
ตำแหน่งเลขที่ สอต.
 
7.
ร.ต.ต. ขวัญชัย สุวรรณภูมิ
รอง สว.(สส).สภ.พญาแมน
ตำแหน่งเลขที่ สอต.
 
8.
ร.ต.ต.กฤษณะ ทองมีมา
รอง สว(ป) สภ.พญาแมน
ตำแหน่งเลขที่ สอต.
 
9.
 
ร.ต.ต.สุทัศน์ คำมีมา
รอง สว(สส) สภ.พญาแมน
ตำแหน่งเลขที่ สอต.
 
10.
ร.ต.ต.สุพล แก้ววิเศษ
รอง สว(ป) สภ.พญาแมน
ตำแหน่งเลขที่ สอต.
 
11.
ร.ต.ต.สุวรรณ จันตาไชย
รอง สว(ป) สภ.พญาแมน
ตำแหน่งเลขที่ สอต.
 
12.
ร.ต.ต.ศรีมา รินสาย
รอง สว.(ป) สภ.พญาแมน
ตำแหน่งเลขที่ สอต.
 
13.
ร.ต.ต.นิยม มณฑา
รอง สว(ป) สภ.พญาแมน
ตำแหน่งเลขที่ สอต.
 
14.
ร.ต.ต.อาคง ด่านพัฒนานุรักษ์
รอง สว(ป) สภ.พญาแมน
ตำแหน่งเลขที่ สอต.
 
15.
ร.ต.ต.ประสิทธิ์ แก้วน้ำอ่าง
รอง สว.(ป) สภ.พญาแมน
ตำแหน่งเลขที่ สอต.
 
16.
ร.ต.ต.รุ่ง คำสวน
รอง สว.(ป) สภ.พญาแมน
ตำแหน่งเลขที่ สอต.
 
17.
ร.ต.ต.จรัล เม่นสิน
รอง สว.(ป) สภ.พญาแมน
ตำแหน่งเลขที่ สอต.
 
18.
ร.ต.ต.นรุต พรหมน้อย
รอง สว.(ป) สภ.พญาแมน
ตำแหน่งเลขที่ สอต.
 
19.
ร.ต.ต.สมศักดิ์ กิ่งจันทร์
รอง สว.(ป) สภ.พญาแมน
ตำแหน่งเลขที่ สอต.
 
20.
ร.ต.ต.พิสิษฐสรรค์ ภูกองไชย
รอง สวป.สภ.พญาแมน
ตำแหน่งเลขที่ สอต.
 
21.
ร.ต.ต.มานิต ศรีวงศ์
รอง สว.สส.สภ.พญาแมน
ตำแหน่งเลขที่ สอต.
 
22.
ร.ต.ต.วิเชียร บางศรี
รอง สวป.สภ.พญาแมน
ตำแหน่งเลขที่ สอต.
 
23.
ร.ต.ต.อนุรักษ์ ขันแก้ว
รอง สว.สส.สภ.พญาแมน
ตำแหน่งเลขที่ สอต.
 

ที่น่าสนใจ

 
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
 
 

 


สถานีตำรวจภูธรพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

75 หมู่ที่ 4 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

E-mail : phayaman@police.go.th TEL : 0-5545-5307